Barion Pixel

Általános szerződési feltételek

A jelen általános szerződési feltételek – a továbbiakban: „ÁSZF” – Diet Maker Kft., valamint Teremy Alex egyéni vállalkozó.– a továbbiakban: „Teremy Alex” – által a dietmaker.hu honlapon keresztül nyújtott Diet Club szolgáltatás – a továbbiakban: „Szolgáltatás” – igénybevételének feltételeit szabályozza.

A honlap címe:

dietmaker.hu

A honlap üzemeltetőjének (továbbiakban Diet Maker Kft.) adatai:

1.

Név: Diet Maker Food Kft.

Székhely címe: 4400 Nyíregyháza Törzs u. 7. 2/1.

Adószám: 27923069-1-15

E-mail: dietmakerfood@dietmaker.hu

Telefon: 06-30-232-8399

1.

Név: Diet Maker Kft.

Székhely címe: 4400 Nyíregyháza Törzs u. 7. 2/1.

Adószám: 26513942-2-15

E-mail: dietmaker@dietmaker.hu

Telefon: 06-30-232-8399

2.

Név: Teremy Alex egyéni vállalkozó

Székhely címe: 4400 Nyíregyháza Törzs u. 7. 2/1.

Adószám: 67806889-2-35

E-mail: dietmaker@dietmaker.hu

Telefon: 06-30-232-8399

Az általános szerződési feltételek elfogadása

Kérlek olvasd el figyelmesen ezt a dokumentumot, és kövesd a feltételeket mielőtt használnád a honlapot (dietmaker.hu). Ha nem fogadod el az itt leírt feltételeket vagy nem érted őket, mert Magyarul van írva, akkor ne használd a szolgáltatásainkat.

  1. A vásárlás során (mindkét esetben) a felhasználó, ha a honlap szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit, amit az űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre a Teremy Alex és a honlap felhasználója között.
  2. Ha a felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a honlap szolgáltatásait. Nem küldhet megrendelést sem.

A Szolgáltatás leírása

Teremy Alex által nyújtott „Diet Club” szolgáltatáson keresztül hatékony, közvetlenül alkalmazható diétaismereteket, ezzel kapcsolatos oktatóvideókat és egyéb tananyagokat oszt meg a Szolgáltatás tagjaival (a továbbiakban: „Tag”).

A Szolgáltatás célja, hogy a tagokat megismertesse a diéta és fogyókúra legújabb trendjeivel és módszereivel, amiket a tagok saját tevékenységük során felhasználva jelentős fogyási eredményeket érhetnek el.

A szerződés tárgya

Teremy Alex a Szolgáltatás keretében diétával, fogyókúrával és fogyással kapcsolatos tananyagokat a Szolgáltatáson keresztül rendelkezésre bocsájt. A szerződés tárgyát képezik egyrészt a Szolgáltatáson keresztül, a szerződés megkötésének időpontjában hozzáférhető anyagok (videók, egyéb tananyagok), valamint Teremy Alex által később elkészített, és minden hónap első napján közzétett anyagok. A Szolgáltatás kizárólagos nyújtója Teremy Alex egyéni vállalkozó, aki a megbízást kifejezetten elfogadja.

A fenti Szolgáltatáson kívül Teremy Alex esetileg egyéni ajánlatokat tesz közzé a honlapon, amik diéta, fogyókúra és fogyással kapcsolatos egyéb szolgáltatások (termékek, személyes képzések, konzultációs lehetőségek, tanácsadás és coaching) nyújtására, illetve kiadványok nyomtatott vagy elektronikus formátumú műpéldányainak átruházására (a továbbiakban: „Egyéb szolgáltatás”) vonatkoznak. Ezen ajánlatokra vonatkozó szerződés a Szerződő Felek között ráutaló magatartással, a „Megrendelés elküldése” vagy „Fizetés Barionnal” gomb lenyomásával jön létre az Egyéb szolgáltatás adatlapja szerinti tartalommal és áron.

Jelen szerződés egyik része sem értelmezhető úgy, hogy a szerződéses kötelezettségek teljesítéséért Teremy Alex egyéni vállalkozó egyetemlegesen felelős.

A megrendelés lépései:

  1. A megrendelni kívánt Szolgáltatás kiválasztása
  2. Személyes adatok megadás
  3. A megrendelés elküldése
  4. A megrendelés visszaigazolása

A szerződés létrejötte:

  1. Ha a felhasználó megrendelést küld a honlap oldalain, és Teremy Alex a megrendelést e-mailben visszaigazolja adásvételi szerződés jön létre a vásárló (felhasználó) és Teremy Alex között. (Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a vásárlóhoz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt terméket megvenni, a szolgáltatást igénybe venni.)
  2. A felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.
  3. A szerződés magyar nyelven jön létre, a honlap elektronikus formában, automatikusan tárolja.

A megbízási díj teljesítése

A „Diet Club” regisztrációja során a jelentkezőnek meg kell adnia érvényes bankkártyaadatait. A jelentkező kijelenti, hogy a megadott bankkártyaadatok valósak, és a megadott bankkártyával jogszerűen rendelkezik. Az előfizetés a fizetés napján kezdődik. A felhasználók a regisztrációs folyamat során választják meg az előfizetés időtartamát a fiók megnyitásakor. Mindkét számlázási stílus esetében az ismétlődő kifizetések a hónap ugyanazon napján kerülnek beszedésre. Ha az előfizetés a hónap 31. napján kezdődik, az ismétlődő számlázási dátum mindig a hónap utolsó napja lesz.

Teremy Alex és a Tag kijelentik, hogy a Szolgáltatáshoz kapcsolódó, Barion nevű fizetési rendszert a Barion Payment Zrt. (Magyarország 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.) üzemelteti, ami a szerződés teljesítése során a Teremy Alex és a Tag teljesítési segédjének minősül. A Barion általános szerződési feltételei és az adatvédelmi nyilatkozata folyamatosan megismerhetők a https://www.barion.com/hu/jogi-hatter/barion-altalanosszerzodesifeltetelek-20161003.pdf/ weboldalon, amiket a Teremy Alex és a Tag megismertek és elfogadtak.

Teremy Alex a havonta esedékes megbízási díjat előre, a fizetési szolgáltatón keresztül vonja le a Tag bankkártyájáról.

Az egyes előfizetési időtartamra vonatkozó díj egyértelműen szerepel a weboldalon. Az EU-tagországokban található felhasználók esetében az árak a ÁFÁ-t tartalmazzák, a nem EU-országokban található felhasználók esetében az árak nettónak tekintendők. A fizetést követő 2 napon belül Teremy Alex e-mailben elküldi az előfizetéshez kapcsolódó számlát. Teremy Alex fenntartja magának a jogot, hogy bármikor megváltoztassa a díjakat, törölje, felfüggesztheti vagy módosíthassa bármely fizetési feltételeket, és a felhasználó számára értesítést nem adhasson. A folyamatban lévő előfizetések változatlanok maradnak.

Felmondás kezdeményezése

A Tag a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés felmondását a saját fiókon keresztül, vagy a felmondást tartalmazó jognyilatkozatát a dietmaker@dietmaker.hu emailcímre elküldve kezdeményezheti. A felmondást tartalmazó nyilatkozatmintát jelen szerződés „Elállási nyilatkozatminta” rész tartalmazza. A Szolgáltatás felmondása ellenére a tanulói fiókban – annak törléséig – a Tag által korábban megvásárolt kiadványok elektronikus műpéldányai továbbra is hozzáférhetőek maradnak.

Visszatérítés

Teremy Alex, mint a Szolgáltatások nyújtójának, nincs módja annak ellenőrzésére, hogy az Ön által a regisztrálás és az előfizetés időpontjában megadott információk pontosak, és Teremy Alexnak sem áll módjában ellenőrizni, ha pontosan követte a Szolgáltatásokat és tanácsokat. Így Teremy Alex nem tudja garantálni, hogy a Szolgáltatások használatával elérheti a kívánt súlyt és fitnesz szintet, és nem tekinthető felelősségteljesnek abban az esetben, ha nem éri el a kívánt súlyt, fitnesz szintet vagy általában nem érte el a kitűzött egészséget. Ezen okok miatt Teremy Alex nem térít vissza semmilyen kifizetést a biztosított vagy fizetett szolgáltatásokért.

A jelen Feltételek aláírásával Ön kifejezetten és visszavonhatatlanul lemond a visszatérítés igénylésére, illetve a fizetés teljesítéséből, valamint a Szolgáltatások elfogadásából és használatából eredő károkért.

A Szolgáltatás és Egyéb szolgáltatások lényeges tulajdonságai

A Szolgáltatás és Egyéb szolgáltatások lényeges tulajdonságait a felhasználók megtekinthetik a termékek bemutató oldalain.

Árak

A honlapon közzétett árak ÁFÁ-val növelt bruttó árak, amelyek tartalmazzák a termékek, szolgáltatások vagy előfizetési díj árát.

Lehetséges fizetési módok

Szolgáltatás esetén:

Egyéb szolgáltatás esetén:

Egészségvédelem és egészségügyi kizárás

Teremy Alex nem vállal garanciát arra, hogy a Szolgáltatás vagy az Egyéb Szolgáltatások használatával elérheti-e a kívánt súlyt és fitnesz szintet. A weboldal által nyújtott információk a nyilvánosság számára hozzáférhetővé válnak, és nem szándékoznak orvosi tanácsot nyújtani vagy helyettesíteni egy egészségügyi szakembertől. Javasoljuk, hogy tanácsot kérjen egy szakképzett egészségügyi szakembertől, mielőtt megváltoztatná étrendjét, étkezési szokásait vagy testmozgásukat. Ezenkívül ellenőrizze és értesítse az orvosát Teremy Alex étrendjével kapcsolatban, amit követ, és haladéktalanul szakítsa meg az étrendet, ha ezt az orvosa / egészségügyi szakembere mondja. Teremy Alex étrendjét semmi esetre sem szabad követnie, ha gyógyszeres kezelés alatt áll, vagy orvosa / orvosa másképp javasolja. Nem vállalunk felelősséget az Ön vagy egy másik fél által okozott hibákért vagy mulasztásokért, sérülésekért, költségekért, veszteségekért vagy károkért, miután Ön a Szolgáltatások és a webhely által nyújtott bármely információ felhasználásával vagy felhasználásával kapcsolatban felmerült.

Szabályozási jog, joghatóság és viták

Ezeket a feltételeket a Magyarországon hatályban lévő törvények szabályozzák és értelmezik. A Szolgáltatások és a weboldal használatával Ön elfogadja a magyarországi törvényeket, és a törvényi kollíziós elvek tekintetében a Feltételeket és minden olyan vitát szabályoz, amely felmerülhet Ön és Teremy Alex között.

Ez a megállapodás és az abban említett egyéb dokumentumokkal együtt az Ön és Teremy Alex közötti teljes megállapodás a Szolgáltatások és a weboldal használatával kapcsolatban.

A jelen Megállapodás bármely rendelkezése érvénytelensége vagy végrehajthatatlansága nem érinti a jelen Megállapodásban foglalt egyéb rendelkezéseket, amelyek teljes érvényűek és hatályban maradnak.

E Feltételek semmilyen rendelkezését nem kell lemondani, kivéve, ha Ön és mi által aláírt írásos értesítést küldünk.

Minden olyan vitát vagy követelést, amely a Szolgáltatás és a weboldal használatához bármilyen módon kapcsolódik, a Magyarország államának törvényei szerint kell értelmezni.

Ön és Teremy Alex egyetértenek abban, hogy a vitarendezési eljárást csak egyéni alapon, nem pedig egy osztály, konszolidált vagy reprezentatív fellépés keretében folytatják le.

Elállási/Felmondási jog

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő az a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: Diet Maker, cím: 4431, Nyíregyháza, Orsolya u. 10., e-mail: dietmaker@dietmaker.hu. Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is. Ön internetes oldalunkon is https://dietmaker.hu-n kitöltheti az elállási/felmondási nyilatkozat-mintát vagy benyújthatja az elállási/felmondási szándékát egyértelműen kifejező egyéb nyilatkozatát. Ha Ön emellett dönt, az elállás/felmondás megérkezését tartós adathordozón (például elektronikus levélben) haladéktalanul visszaigazoljuk Önnek.

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ön köteles számunkra vagy Teremy Alex, 4431, Nyíregyháza, Orsolya u. 10. lakos számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének költségeit mi viseljük.

Ha Ön kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén Ön köteles megtéríteni számunkra a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen visszatérítjük az Ön által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja az általunk nyújtott szolgáltatás ellenértékét.

A változások értesítése

Fenntartjuk a jogot, hogy időről időre és saját belátásunk szerint megváltoztassuk ezeket a feltételeket. Nem küldünk értesítést a jelen Feltételek anyagi módosításairól, beleértve az Adatvédelmi irányelvet vagy a szolgáltatásokat. A legutóbbi kiadás azonosítása érdekében a Feltételek elején fel kell tüntetni a „megjelenési dátumot”. 

Elállási nyilatkozatminta

Címzett:

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt:

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Diet Maker hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Diet Maker vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

3. Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Hibás teljesítés esetén a mi költségünkön kicseréljük a terméket.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Jótállási vagy szavatossági igény bejelentésének módja

1. Személyes bejelentés

A vásárló bejelentheti személyesen jótállási vagy szavatossági igényét a Teremy Alexnál (4431, Nyíregyháza, Orsolya u. 10.). Ekkor Teremy Alex munkatársa a kifogásáról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzíti:

Ha a kifogás rendezésének módja a vásárló igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben rögzíti. A jegyzőkönyv másolatát a vásárló átadja.

2. Írásban történő bejelentés

A vásárló bejelentheti jótállási vagy szavatossági igényét Teremy Alexnak (4431, Nyíregyháza, Orsolya u. 10.) küldött levélben, vagy elektronikus levélben (dietmaker@dietmaker.hu). Ekkor a levélnek tartalmaznia kell:

Diet Maker - Diéta, Fogyókúra

Mit szeretnek a vásárlóink a Diet Maker-ben?
Ezeket mondták:


Közvetlen, nem beszél rébuszokban, és minden dologra gondol, amikor tanácsokat ad.

Könnyen betartható a diéta, azt eszel nagyjából, amit szeretsz.

Lényegre törő, nincs mellébeszélés, hasznos, jó tippek.

Új, máshonnan nem ismert információk; egyszerűség; érthetőség.

Fotókkal dokumentált fogyások.
0

Your Cart

 Várj! Ne hagyd itt az ajándékod!

Kérd az INGYENES 27 Diétás Étellistát